Ադին, Բուդին, Գուդին, Դուբին ու Եգին. Մաթեմյանների ընտանիքը՝ 5-րդ դասարանի Մաթեմատիկիայի դասագրքում

Աղբյուր